Закон о заштити потрошача

Законом о заштити потрошача предвиђено је да рок за одговор трговца потрошачу, на изјављену рекламацију буде осам дана, а рок за решавање рекламације коју је трговац усвојио не може бити дужи од 15 дана, односно 30 дана за техничку робу и намештај рачунајући од датума подношења рекламације.

Према овом Закону, у првих шест месеци од куповине робе, роба ће моћи да се поправља само уз изричито одобрење потрошача, што није било случај са ранијим законом, а немогућност потрошача да достави амбалажу робе продавцу неће моћи да буде услов за решавање рекламације нити разлог за одбијање отклањања несаобразности. Предложене су посебне казнене одредбе за трговца који рекламацију не реши у року и на начин са којима се потрошач сагласио.

Трговци ће бити у обавези да воде посебну евиденцију о примљеним рекламацијама потрошача које ће садржати све неопходне елементе из којих ће моћи да се види читав ток дешавања.

Преузмите текст закона о заштити потрошача овде.