Ко може да прикупља и обрађује личне податке?

Људи или тела који прикупљају и управљају личним подацима називају се “контролори података”. Они морају да поштују законе Европске уније приликом руковања подацима која су им поверена.

Појединци редовно дају личне податке, као што су њихова имена, фотографије, бројеви телефона, датум рођења и адресу, док се баве читавим низом свакодневних активности. Ови лични подаци могу да се прикупљају и обрађују за широк спектар легитимних сврха, као што су пословне трансакције, придруживање клубовима, конкурисање за посао итд.

Ипак, права на приватност појединаца који снабдевају своје личне податке се морају поштовати од стране свакога ко прикупља и обрађује те податке. Директива о заштити података прописује низ права и дужности у вези са личним подацима када се прикупљају и обрађују.

Контролори података

Директива се односи на лица или тела која прикупљају и обрађују личне податке као “контролор података”. На пример, лекар је обично контролор података његових пацијената, компанија је контролор података о својим клијентима и запосленима, спортски клуб је контролор података својих чланова, а библиотека података оних који изнајмљују књиге.

Контролори података утврђују “сврху и средства за обраду личних података”. Ово се односи на јавни и приватни сектор.

Контролори података мора да поштују права на приватност и заштиту података оних чији су им лични подаци поверени. Они морају да: