Развој електронског пословања у Суботици

Погледајте представљање развоја електронског пословања у Суботици