Злоупотреба ваших личних података – обештећење

Ако су ваши подаци прикупљени незаконито или злоупотребљени, имате право да тражите обештећење.

Ваши подаци могу бити прикупљени незаконито

Ваш лични подаци могу бити прикупљени и обрађени само у условима дефинисаним законом. Ако ниједна од ових околности није применљива, могуће је да су ваши подаци прикупљени незаконито.

Ваши подаци могу бити злоупотребљени

Особа или лице које прикупља и обрађује ваше личне податке (“Контролор података“) чак и из оправданих разлога, такође мора да поштују одређене обавезе. Ако ове обавезе нису испоштоване, ваши подаци могу бити злоупотребљени.

Шта можете да урадите ако се крше ваша права?

Ако откријете да су ваши лични подаци којима управља контролор података, нетачни или су незаконито обрађени, имате право:

  • да питате контролора података да се подаци исправе, избришу или блокирају;
  • да захтевате да контролор података обавести оне који су већ видели нетачне податке. Понекад разумна накнада за обезбеђивање приступа може бити наплаћена;
  • ако не добијете адекватан одговор од контролора података, можете поднети жалбу вашем надзорном телу за националну заштиту података.

Жалбе националним властима

Под Директивом о заштити података, свака земља ЕУ мора да обезбеди једну или више надзорних власти за заштиту података да осигурају да се Закон о заштити података примењује правилно. Притужбе кршења закона о заштити података треба упутити релевантном националном надзорном органу. Комисија нема надлежност да надгледа усаглашеност контролора података или да наметне санкције.

Надзорни орган мора да истражи жалбе и може да привремено забрани обраду података која је предмет жалбе. Ако надзорни орган утврди да је повређен закон о заштити података, може да нареди да се подаци избришу или униште и/или забрани даљу обраду.

Ваша жалба надзорном органу би требало да буде у писаној форми. У неким земљама ЕУ, надзорни орган обезбеђује стандардне формуларе за жалбе, односно жалбе се могу послати путем мејла.

На одлуке надзорних органа могу се уложити жалбе судским путем.

За више информација, обратите се вашем националном надзорном органу.