Како се у развијеним земљама користи cloud у јавној управи?

У време када се сваки уложени динар мери више пута, cloud computing приступ даје вишеструке предности државама и локалним самоуправама које желе да ефикасније задовоље потребе грађана.

Органи јавне управе у разним крајевима света све више се интересују за употребу cloud computing технологије, а чести су и примери решавања појединих проблема овим приступом. Главни разлог налази се у могућности вишеструког смањења расхода везаних за ИТ инфраструктуру, као и у потенцијалу за брзо увођење сервиса окренутих ка грађанима.

Европска унија приступила је стратешки овом питању Дигиталном агендом за Европу. Фокус тог документа је на коришћењу cloud computing решења у складу са стратегијом Европа 2020 везаном за паметан, одржив и свеобухватан развој. Циљ је да се ИТ решења у јавној управи пребаце у cloud окружење, што би омогућило интеграцију јавних ресурса и оптималну употребу ICT инфратруктуре, и донело уштеду већу од четири милијарде евра годишње.

С друге стране Атлантика, налази се светски лидер у коришћењу cloud computing решења. У САД је увођење cloud computing технологије у сектор јавне управе донело побољшање сервиса за грађане, стандардизацију услуга на свим локацијама, напредак у образовању, науци и истраживању, као и трансформацију великих сектора, попут здравства, енергетике, производње, банкарства и сл. Политику Облак на првом месту (Cloud First) Влада САД је усвојила првенствено да би драстично редуковала ИТ трошкове.

Приватни cloud креиран је за америчке агенције с високим захтевима за безбедношћу, док јавни cloud трансформише онлине едукацију својих кадрова и податке ставља на располагање грађанима, ради веће транспарентности Владе. Тако су САД, за свега 22 дана, у јавном cloudu покренуле сервис који грађанима омогућује да виде како се користи новац прикупљен од пореза, намењен за отварање нових радних места.

Група седам градова

Директори ИТ сектора седам америчких градова – Чикага, Сан Франциска, Њујорка, Сијетла, Филаделфије, Бостона и Лос Анђелеса – окупили су се са циљем да неформално сарађују на изградњи јефтиног ИТ решења које би омогућило превазилажење заједничких проблема. Група је покренула портал www.cities.data.gov са сетом података којима располажу ови градови, а који ће бити интегрисани са подацима федералне владе на порталу www.data.gov.

Циљ је креирање тест окружења на основу којег би девелопери могли да развијају решења која користе расположиве податке, нпр. апликације за издавање грађевинских дозвола или за подношење извештаја инспекцији.

Да обједињавање напора агенција и других ентитета може да доведе до великих уштеда, показује и пример америчке државе Вирџиније у којој је на тај начин употребљено SaaS решење за консолидацију набавке за 171 државни орган и остварена је уштеда од 30 милиона долара годишње.

Ситуација код нас

Јавни сектор у Србији има значајан утицај на развој привреде, а његова ефикасност умногоме зависи и од расположивих ИТ ресурса. Као и у другим областима рада наших јавних служби, тако и у ИТ сегменту постоје велике разлике. Неке установе, због броја запослених и сложене организационе структуре, теже прихватају нове технологије, док друге имају савременије ИТ ресурсе, али често недовољно искоришћене. Скроман буџет који се издваја за инвестиције у овој области полако наводи институције да рационално користе и улажу у ИТ ресурсе. У таквој ситуацији cloud computing намеће се као право решење.

Наша држава предузела је значајне кораке у овом смеру издрадивши обједињену cloud computing платформу на којој је већ консолидован значајан број сервиса за грађане и привреду. У склопу ове платформе оформљено је организационо тело које државним органима одобрава употребу платформе, како би могли да поставе своје Wеб апликације без потребе инвестирања у ИТ инфраструктуру.

Можда би, по угледу на примере из света, требало оформити и јавни сет тест података, који би програмерима послужили да на конкурсима за најбоља решења реализују нове апликације од интереса за јавну управу. На тај начин подстакла би се домаћа памет и стечено искуство потом могло понудити као производ и другим земљама које су на путу усвајања cloud технологија.

Приватност и безбедност

Ипак, упркос очигледним предностима cloud computing решења, јавне установе теже се одлучују за примену овог приступа, првенствено јер желе да знају ко има приступ подацима и ко контролише тај приступ.

У циљу отклањања недоумица које се тичу безбедности података у облаку, а на основу бројних примера јавних организација које су мигрирале у cloud и сигурне су у ниво пружене безбедности и приватности, Министарство трговине, туризма и телекомуникација усвојило је стратегију Дигитална агенда, којом се дефинишу активности које је потребно спровести у даљем развоју информационог друштва у Србији. Та стратегија подразумева примену савремених информационих технологија у свим јавним секторима. Ради што лакше и безболније ИТ модернизације у јавној управи, та стратегија налаже да се посебна пажња посвети развоју и будућој широј примени cloud computing решења.

Бројни примери реализације cloud computing решења у јавној управи показују да овај приступ доноси огромне финансијске уштеде које се мере милионима евра. И док сигурност података за многе представља главну бригу при усвајању овог решења, чињеница је да се питање безбедности данас поузданије решава управо у облаку – бројне успешне имплементације, где се поверљиви подаци смештају у овај тип решења, указују да велики број држава има поверење у cloud computing.

SaaS у Есексу

Округ Есекс има 1,3 милиона становника и највећи је у Енглеској. У року од шест месеци, у њему је имплементиран софтвер који ради по SaaS моделу, намењен за управљање платним списком и пружање других услуга у сектору људских ресурса. Резултат је скраћење времена рада на платним процесима са 18 на четири сата, као и уштеда на ИТ трошковима већа од 800.000 евра.

Облачна Данска

Данска агенција за ИТ и телекомуникације мигрирала је национални систем електронског фактурисања у јавни cloud. Разлог је било смањење оперативних трошкова и повећање капацитета система. Применом IaaS модела то је и остварено, а додатне предности су флексибилније одржавање и развијање апликације.

Виртуелна Аргентина

Министарство економије и финансија Аргентине одлучило је да виртуелизује апликације и сервере за услуге финансијске администрације. Највећи изазов представљало је управљање мрежом која броји више од 11.000 корисника, уз обезбеђивање адекватне заштите и доступности.

Њихов систем користи три примарне апликације – централну администрацију, локални систем и јединицу за спољно кредитно извештавање, због чега је постојала потреба за развијањем платформе која корисницима пружа лак приступ. Резултати имплементације су централизовано управљање инфраструктуром, јединствена бекап тачка за све податке, безбедно ИТ окружење, као и продужење животног века хардвера са три на осам година.

COMING – Computer Engineering је компанија која је прва на тржишту Србије, још 2008. године, почела са пружањем cloud сервиса, од инфраструктуре до софтвера, покривајући целовито пословање компанија, од домен контролера, преко система за комуникацију и колаборацију, до ERP, CRM i BI решења и B2B портала. COMING овом понудом обухваћено је све што је потребно за пословање.