• B2B (eng. Business to Business): poslovanje između preduzeća
   • B2C (eng. Business-to-Consumer) – poslovanje između preduzeća i potrošača
   • B2G (eng. Business-to-Government) je poslovni model u kojem preduzeća prodaju proizvode, usluge ili informacije državnim organima ili agencijama. B2G se takođe odnosi i na marketing u javnom sektoru.
   • Baza podataka – organizovan skup povezanih informacija
   • Blog – internet dnevnik ili druge redovno ažurirane informacije/mišljenja koja na internetu objavljuje pojedinac ili organizacija.
   • CPC (cena po kliku, eng. Cost Per Click) je iznos koji oglašivač plaća pružaocu usluga pretraživanja interneta ili drugim internet izdavačima svaki put kad posetilac klikne na link u sklopu prikazanog oglasa.
   • CPI (cena po prikazu, eng. Cost Per Impression) odnosi se na iznos koji je oglašivač pristao da plati za 1.000 prikaza određenog oglasa.
   • CRM (upravljanje odnosima sa kupcima, eng. Customer Relationship Management) – sveobuhvatan pristup razvoju i održavanju dugoročnih odnosa sa kupcima
   • Digitalni potpis – digitalni potpis je elektronski ekvivalent ručnog potpisa koji se koristi za odobrenje identiteta pošiljaoca poruke ili osobe koja potpisuje dokument, kojim se, prema potrebi, garantuje da je originalni sadržaj poruke ili dokument koji se šalje nepromenjen.
   • DMS (sistem za upravljanje dokumentacijom, eng. Document Management System) – sistem za čuvanje, katalogizaciju i pretraživanje dokumenata u elektronskom obliku.
   • Društvena mreža – internet usluga koja pomaže ljudima da razviju odnose na osnovu zajedničkih interesa (npr. prijateljstvo, poslovni kontakti) – primeri su Facebook, Twitter, Google+ i (za poslovno umrežavanje) LinkedIn.
   • E-poslovanje – svi elektronski alati / metodi koji podržavaju poslovne aktivnosti preduzeća (bilo šta, od mobilnih telefona do potpuno funkcionalnih internet stranica).
   • ERP (planiranje poslovnih resursa, eng. Enterprise Resource Planning) – sveobuhvatan elektronski sistem koji se koristi za upravljanje informacijama o organizaciji (npr. materijali, proizvodi/usluge, zaposleni) kako bi isporučivali proizvode i/ili usluge.
   • E-trgovina – sve aktivnosti vezane uz elektronske transakcije između organizacije i kupca/korisnika, npr. kupoprodaja putem interneta.
   • Firewall – sistem koji štiti podatke pojedinca ili organizacije od neovlašćenog pristupa osoba sa strane.
   • Hardver – fizički predmeti koji podržavaju e-poslovanje (npr. računari, internet serveri, kablovi).
   • ICT (informacijska i komunikacijska tehnologija, eng. information and communication technology) – softver, hardver i komunikacijski sistemi koji podržavaju e-poslovanje.
   • Internet – globalni sistem međusobno povezanih računarskih mreža koje su povezane nizom elektronskih, bežičnih i optičkih mrežnih tehnologija koje služe korisnicima širom sveta.
   • Intranet – mreža slična internetu, ali dostupna isključivo korisnicima unutar jedne organizacije.
   • Informatički oblak znači da su vaši programi i podaci sačuvani na internet serverima („oblak”), a ne na vašem računaru ili kancelarijskom serveru.
   • Marketing putem društvenih medija odnosi se na tehnike kojima se putem društvenih mreža i aplikacija širi svest o robnim markama ili reklamiraju pojedini proizvodi.
   • Mobilna e-trgovina (m-trgovina) je pojam koji opisuje kupoprodaju putem interneta pri kojoj se koriste bežični elektronski uređaji poput tableta, mobilnog telefona ili prenosnih računara.
   • Mobilno plaćanje odnosi se na usluge plaćanja koje se obavljaju prema finansijskim propisima putem mobilnog uređaja.
   • Kvalifikovani elektronski potpis regulisan je Zakonom o elektronskom potpisu. Ako je izrađen u skladu s odredbama Zakona, ima istu pravnu snagu i zamenjuje svojeručni potpis i otisak pečata. Potpuno zamenjuje potpis na papiru. Njegovim korišćenjem uz autentičnost i integritet osiguravate i validnost dokumenta, a to znači da pošiljalac ne može opovrgnuti, odnosno poreći potpisano.
   • Otvoreni kod (eng. Open Source) je filozofija koja promoviše besplatan pristup i distribuciju gotovog proizvoda, obično softvera ili programa, iako se može proširiti i na implementaciju i dizajn drugih predmeta.
   • Pretraživači – alati za jednostavan pristup internet stranicama (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome)
   • QR kod (eng. Quick Response Code) je barkod ili optička oznaka koja se može očitati elektronskim uređajem, koja sadrži podatke o predmetu na kojem se nalazi.
   • SCM (upravljanje lancem nabave, eng. Supply Chain Management) – koordinisanje svih aktivnosti nabavke preduzeća od njegovih dobavljača do kupaca.
   • SEM (oglašavanje na pretraživačama, eng. Search Engine Marketing) je proces u kojem se koristi nekoliko metoda za povećanje vidljivosti i izloženosti robne marke, proizvoda ili usluge na tržištu. Mehanizmi SEM-a uključuju optimizaciju pretraživača (SEO), društvene mreže, aukcije, oglašavanje plaćanjem po kliku (pay-per-click – PPC), kontekstualno oglašavanje, plaćeno uključivanje u rezultate pretraživanja, geomapiranje, AdSense i AdWords, kao i različite medijske formate, poput YouTube-a i geospecifičnog marketinga, npr. Foursquare.
   • SEO (optimizacija pretraživača, eng. Search Engine Optimisation) – tehnika koja olakšava korisnicima pretraživača pronalaženje vaših internet stranica.
   • Server – uređaj na kojem se nalaze i sa kojeg su dostupne internet stranice
   • Softver – instrukcije koje upravljaju računarskim sistemima, u obliku programa (npr. Word, Excel).
   • Spyware je infiltracijski softver koji tajno prati korisnike bez njihovog znanja. Može omogućiti hakeru dolazak u posed osetljivih informacija.
   • Pretraživači – internetske stranice koje se koriste za pretraživanje informacija na svetskoj mreži upotrebom ključnih reči.
   • URL (universal resource locator): niz znakova koji služi kao internet adresa (na primer, http://www.eposlovanje.biz ).
   • Viralni marketing – proces u kojem pojedinci prenose marketinške poruke jedni drugima (internet verzija marketinga „usmenom predajom”).
   • VOIP (eng. Voice Over IP) – tehnologija za telefonske pozive putem Interneta, po pravilu jeftinija od klasičnih telefonskih poziva (Skype je najpoznatiji primer programa koji se temelji na VOIP tehnologiji).
   • World Wide Web (svetska mreža, engl. skr. WWW) – najrasprostranjeniji sistem za objavljivanje informacija na internetu kojem se pristupa putem pretraživača.
Партнери
Предстојећи догађаји
Видео
Галерија

Priče o uspehu

U prethodnih pet godina stranica je bez plaćene rekame skupila preko 26.000 lajkova i pratilaca. To mi omogućava besplatnu reklamu koja ide bas onima koji su naći konzumenti. Na stranici objavljujem obavećtenja o novim modelima, i to mi je posebno korisno jer mnoge žene rade i nemaju vremena da često dolaze u radnju. Na ovaj način, one tačno znaju kada treba da dođu u radnju. Tako štedimo i njihovo slobodno vreme, što one izuzetno cene.

Danijela BiškupLILU cipele

Kao medijska agencija I izdavačka kuća koja funkcioniše dugi niz godina na domaćem i regionalnom tržištu, slobodno mogu da kažem da smo učesnici između dve ere poslovanja, pre i sada za vreme digitalne ere poslovanja.
Pomoću velikog broja alata tj. mehanizama koji su namenjeni skoro za sve delatnosti i segmente poslovanja danas smo u mogućnosti da radimo efikasnije, brže i preciznije za razliku od ranijeg perioda.
Veoma bitna činjenica je da su svi potrebni alati za digitalno poslovanje podjednako dostupni kako kompanijama tako i pojedincima, i ako ih koristimo na pravi način uspeh poslovanja je zagarantovan.

Vladimir BrandalikGSM ADVERTISING