Security Cameras
 

Изузеци у правилима о заштити података

Директива о заштити података предвиђа изузећа или одступања од правила о заштити личних података у којој се ти подаци користе искључиво за новинарске сврхе или за уметнички или књижевни израз. Међутим, ови изузеци важе само ако је то неопходно да се помире право на приватност са правилима која регулишу слободу изражавања. Такве одредбе морају бити примењене у складу са законом и морају поштовати принцип пропорционалности у демократском друштву.

Security Cameras

Национални закони предвиђају изузеће од неких одредби Директиве о заштити података када су у питању:

  • национална безбедност и одбрана;
  • спречавање, истрага, откривање и гоњење кривичних дела;
  • заштита носиоца података и права и слобода других.

Из сличних разлога, следећа изузећа су могућа:

  • обавеза да се обавести носилац података о обради његових/њених личних података;
  • дужност да се открију одређене операције обраде података носиоцу података;
  • право носиоца података да приступи његовим/њеним подацима;
  • право на приступ подацима за статистику или истраживања;
  • обавеза да се осигурају основни принципи доброг управљања подацима.