Дигитално као покретач раста

Ово захтева улагање у инфраструктуру информационих и комуникационих технологија као што су cloud computing и Big Datа; истраживање и иновације за повећање индустријске конкурентности и инклузивно друштво, са бољим јавним услугама и бољим дигиталним вештинама за грађане.

Дигитализаца индустрије
Сви индустријски сектори требало би да буду у стању да интегришу нове технологије и управљају преласком на ”паметан” индустријски систем.

Развијање стандарда и интероператибилност
Подржати нове технологије, подстићи стандарде и интероператибилност. Тренутно стандарде дефинишу индустријски заинтересоване стране, често изван Европе, а то подрива дугорочну конкурентност. Потребан је европски подстицај да се дефинишу стандарди у областима као што су Internet of Things, Cybersecurity, big data и cloud computing.

Користи од података и cloud computing-a
Људи стварају огромне количине података или су генерисани механички, укључујући и области big data. Таква big data је катализатор за раст, иновацију и дигитализацију: али изазови попут власништва, заштите података и стандарда требало би да се решавају. Комисија ће покренути иницијативе о “слободном протоку података” и европски Cloud.

Предности е-услуга и унапређење дигиталних вештина
Људима су потребне одговарајуће дигиталне вештине како би пронашли посао и искористили прилику која им је пружена. Они такође могу да имају користи од високо-квалитетних онлајн јавних услуга у инклузивном е-друштву што такође може потенцијално да доведе до уштеде од милијарде евра годишње.