Тела за заштиту података

Преглед ЕУ тела за заштиту података

Тела одговорна за заштиту личних података су:

Национална тела за заштиту података

Ова секција садржи контакт детаље за национална тела за заштиту података у:

Европски супервизор за заштиту података

Уредба о заштити појединаца у вези са обрадом личних података од стране ЕУ институција успоставља надзорно тело Европске заштите података (ЕДПС).

Ово је независно тело Европске уније задужено за праћење примене правила о заштити података унутар европских институција и за истраживање притужби.

Европско надзорно тело за заштиту података

Подаци о референту за заштиту података у ЕУ

У свакој институцији ЕУ, референт за заштиту података блиско сарађује са ЕДПС да обезбеди унутрашњу примену Уредбе о заштити појединаца у вези са обрадом личних података од стране институција Европске уније.