Прикупљање и обрада личних података: шта је легално?

Под Директивом о заштити података, прикупљање и обрада личних података појединаца је легитимна само у једном од следећих околности утврђеним чланом 7. Директиве.

  • Када је појединац у питању недвосмислено дао свој пристанак, након што је адекватно информисан; или
  • ако су подаци потребни за обраду уговора, на пример, за наплату, пријаву за посао или захтев за кредит;
  • ако је потребна обрада ради законске обавезе;
  • ако је обрада неопходна да би се заштитио интерес носиоца података на пример, обрада медицинских података жртве у саобраћајној несрећи;
  • ако је обрада неопходна за обављање послова од јавног интереса или задатака које обављају власти, пореске управе, полиција или други јавни органи;
  • ако контролор података или трећа страна имају легитиман интерес у томе, докле год тај интерес не утиче на интересе носиоца података или нарушава његова основна права, посебно права на приватност. Ова одредба успоставља потребу да се постигне разумна равнотежа између пословних интереса контролора података и приватности носиоца података.

Треба напоменути да члан 8. забрањује обраду личних података који откривају расно или етничко порекло, политичке ставове, религиозна или филозофска уверења, чланство у синдикатима, као и обраду података који се односе на здравље или сексуални живот, осим ако један од критеријума за изузетак није удовољен.