Закон о електронској трговини и измене и допуне Закона

Закон о електронској трговини је усклађен са законодавством Европске уније.

Овај Закон уређује услове и начин пружања услуга информационог друштва, правила у вези са закључењем уговора у електронском облику, одговорност пружаоца услуга информационог друштва и комерцијалне поруке у електронској форми. Подручје његове примене је електронска трговина робама и услугама која се сматра даљинском трговином. Детаљније

 

Закон о заштити потрошача

Законом о заштити потрошача предвиђено је да рок за одговор трговца потрошачу, на изјављену рекламацију буде осам дана, а рок за решавање рекламације коју је трговац усвојио не може бити дужи од 15 дана, односно 30 дана за техничку робу и намештај рачунајући од датума подношења рекламације. Детаљније

 

CEOP тематска процена

Темељи злоупотребе: тематска процена ризика од сексуалног злостављања деце од стране одраслих у институцијама

 

Директива 2002/58/EC

Преузмите Директиву о процесуирању личних података и жаштите приватности ЕУ парламента