Paket pravila o elektronskoj trgovini – u susret jedinstvenom evropskom tržištu

Evropska komisija preduzima mere za poboljšanje elektronske trgovine rešavanjem tri glavna problema: geo-blokiranja, isporuke paketa i poverenja potrošača. Mogućnost kupovine i prodaje usluga i robe na internetu je otvorilo niz novih mogućnosti: potrošači ostvaruju prednosti većeg izbora, dok kompanije dopiru do većeg broja potrošača. Međutim, elektronska trgovina u EU se suočava sa nizom problema. Potrošači i trgovci propuštaju prilike za trgovinu.

Evropska komisija zato predlaže ukidanje neopravdanog geo-blokiranja, veću transparentnost i regulatorni nadzor kako bi potrošači i trgovci ostvarili prednosti jevtinije isporuke i jednostavnijih opcija za reklamaciju robe. Osim toga, Komisija želi da ostvari snažniju saradnju među nacionalnim vlastima u cilju otklanjanja nepravičnih praksi širom Evrope.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I120668&videolang=EN&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm

 

Zakon o elektronskoj trgovini i izmene Zakona

Zakon o elektronskoj trgovini je usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije.

Ovaj Zakon uređuje uslove i način pružanja usluga informacionog društva, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva i komercijalne poruke u elektronskoj formi. Područje njegove primene je elektronska trgovina robama i uslugama koja se smatra daljinskom trgovinom. Detaljnije

 

Zakon o zaštiti potrošača

Zakonom o zaštiti potrošača predviđeno je da rok za odgovor trgovca potrošaču, na izjavljenu reklamaciju bude osam dana, a rok za rešavanje reklamacije koju je trgovac usvojio ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj računajući od datuma podnošenja reklamacije. Detaljnije

 

5 ključeva za izgradnju globalne web prezentacije za elektronsku trgovinu

Izgradnja globalne web prezentacije često zahteva više od samog prevoda. Globalna web prezentacija se obraća različitim zemljama ili mestima i podrazumeva lokalizaciju usluga špedicije, poreske kalkulacije, preprodavce, načine plaćanja i još mnogo toga.

U ovom postu sagledano je pet ključnih faktora za izgradnju prezentacije za e-trgovinu koji dostižu globalne klijente.

Detaljnije

 

Jedinstveno digitalno tržište za Evropu: Evropska komisija postavlja 16 inicijativa kako bi se to ostvarilo

Internet i digitalne tehnologije transformišu naš svet – u svakom segmentu života i u svakom aspektu poslu. Evropa mora prigrliti digitalnu revoluciju i stvoriti digitalne mogućnosti za ljude i preduzeća. Kako? Koristeći moć jedinstvenog tržišta EU. Danas je Evropska komisija predstavila svoje detaljne planove za stvaranje Jedinstvenog digitalnog tržišta, čime je ostvarila jedan od svojih glavnih prioriteta. Detaljnije

 

Obaveze kontrolora podataka

Direktiva o zaštiti podataka zahteva da se kontrolori podataka pridržavaju niza principa kada obrađuju lične podatke. Ovi principi ne samo da štite prava onih čiji se podaci prikupljaju već su i odraz dobre poslovne prakse koja doprinosi pouzdanoj i efikasnoj obradi podataka.

Detaljnije

 

Ko može da prikuplja i obrađuje lične podatke?

Ljudi ili tela koji prikupljaju i upravljaju ličnim podacima nazivaju se “kontrolori podataka”. Oni moraju da poštuju zakone Evropske unije prilikom rukovanja podacima koja su im poverena.

Pojedinci redovno daju lične podatke, kao što su njihova imena, fotografije, brojevi telefona, datum rođenja i adresu, dok se bave čitavim nizom svakodnevnih aktivnosti. Ovi lični podaci mogu da se prikupljaju i obrađuju za širok spektar legitimnih svrha, kao što su poslovne transakcije, pridruživanje klubovima, konkurisanje za posao itd. Detaljnije