Пакет правила о електронској трговини – у сусрет јединственом европском тржишту

Европска комисија предузима мере за побољшање електронске трговине решавањем три главна проблема: гео-блокирања, испоруке пакета и поверења потрошача. Могућност куповине и продаје услуга и робе на интернету је отворило низ нових могућности: потрошачи остварују предности већег избора, док компаније допиру до већег броја потрошача. Међутим, електронска трговина у ЕУ се суочава са низом проблема. Потрошачи и трговци пропуштају прилике за трговину.

Европска комисија зато предлаже укидање неоправданог гео-блокирања, већу транспарентност и регулаторни надзор како би потрошачи и трговци остварили предности јевтиније испоруке и једноставнијих опција за рекламацију робе. Осим тога, Комисија жели да оствари снажнију сарадњу међу националним властима у циљу отклањања неправичних пракси широм Европе.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I120668&videolang=EN&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm

 

Закон о електронској трговини и измене и допуне Закона

Закон о електронској трговини је усклађен са законодавством Европске уније.

Овај Закон уређује услове и начин пружања услуга информационог друштва, правила у вези са закључењем уговора у електронском облику, одговорност пружаоца услуга информационог друштва и комерцијалне поруке у електронској форми. Подручје његове примене је електронска трговина робама и услугама која се сматра даљинском трговином. Детаљније

 

Закон о заштити потрошача

Законом о заштити потрошача предвиђено је да рок за одговор трговца потрошачу, на изјављену рекламацију буде осам дана, а рок за решавање рекламације коју је трговац усвојио не може бити дужи од 15 дана, односно 30 дана за техничку робу и намештај рачунајући од датума подношења рекламације. Детаљније

 

5 кључева за изградњу глобалне wеб презентације за електронску трговину

Изградња глобалне wеб презентације често захтева више од самог превода. Глобална wеб презентација се обраћа различитим земљама или местима и подразумева локализацију услуга шпедиције, пореске калкулације, препродавце, начине плаћања и још много тога.

У овом посту сагледано је пет кључних фактора за изградњу презентације за е-трговину који достижу глобалне клијенте.

Детаљније

 

Јединствено дигитално тржиште за Европу: Европска комисија поставља 16 иницијатива како би се то остварило

Интернет и дигиталне технологије трансформишу наш свет – у сваком сегменту живота и у сваком аспекту послу. Европа мора пригрлити дигиталну револуцију и створити дигиталне могућности за људе и предузећа. Како? Користећи моћ јединственог тржишта ЕУ. Данас је Европска комисија представила своје детаљне планове за стварање Јединственог дигиталног тржишта, чиме је остварила један од својих главних приоритета. Детаљније

 

Обавезе контролора података

Директива о заштити података захтева да се контролори података придржавају низа принципа када обрађују личне податке. Ови принципи не само да штите права оних чији се подаци прикупљају већ су и одраз добре пословне праксе која доприноси поузданој и ефикасној обради података.

Детаљније

 

Ко може да прикупља и обрађује личне податке?

Људи или тела који прикупљају и управљају личним подацима називају се “контролори података”. Они морају да поштују законе Европске уније приликом руковања подацима која су им поверена.

Појединци редовно дају личне податке, као што су њихова имена, фотографије, бројеви телефона, датум рођења и адресу, док се баве читавим низом свакодневних активности. Ови лични подаци могу да се прикупљају и обрађују за широк спектар легитимних сврха, као што су пословне трансакције, придруживање клубовима, конкурисање за посао итд. Детаљније