Nova Internet platforma za e-potrošače

Kako kupovati na Internetu, koji su web sajtovi bezbedni, kome da se obratim ako ne dobijem naručeni proizvod, kome da uputim žalbu – na sva ova i druga pitanja građani Srbije koji koriste Internet za kupovinu od sada mogu da dobiju odgovore na specijalizovanoj Internet platformi www.e-dukator.rs. Internet platforma, prva te vrste u Srbiji, razvijena je u okviru aktivnosti projekta Razvoj elektronskog poslovanja koji finansira Evropska unija. Detaljnije

 

Onlajn kupovina

Količina transakcija koje obavljaju korisnici onlajn na svetskom nivou meri se stotinama milijardi dolara godišnje. U Srbiji je protok novca, naravno, neuporedivo manji, i iznosi oko 15 milijardi dinara godišnje (što je približno 1.3 milijardi evra) – poređenja radi: samo u toku „Sajber ponedeljka“ (prvi ponedeljak nakon Dana zahvalnosti) 2011. godine u Sjedinjenim američkim državama potrošeno je oko 1.25 milijardi dolara, što iznosi nešto manje od milijardu evra – odnosno potrošeno je samo oko 30% manje novca za jedan jedini dan koliko se ukupno potroši za čitavih godinu dana u Srbiji. Detaljnije

 

Izuzeci u pravilima o zaštiti podataka

Direktiva o zaštiti podataka predviđa izuzeća ili odstupanja od pravila o zaštiti ličnih podataka u kojoj se ti podaci koriste isključivo za novinarske svrhe ili za umetnički ili književni izraz. Međutim, ovi izuzeci važe samo ako je to neophodno da se pomire pravo na privatnost sa pravilima koja regulišu slobodu izražavanja. Takve odredbe moraju biti primenjene u skladu sa zakonom i moraju poštovati princip proporcionalnosti u demokratskom društvu. Detaljnije

 

Ko može da prikuplja i obrađuje lične podatke?

Ljudi ili tela koji prikupljaju i upravljaju ličnim podacima nazivaju se “kontrolori podataka”. Oni moraju da poštuju zakone Evropske unije prilikom rukovanja podacima koja su im poverena.

Pojedinci redovno daju lične podatke, kao što su njihova imena, fotografije, brojevi telefona, datum rođenja i adresu, dok se bave čitavim nizom svakodnevnih aktivnosti. Ovi lični podaci mogu da se prikupljaju i obrađuju za širok spektar legitimnih svrha, kao što su poslovne transakcije, pridruživanje klubovima, konkurisanje za posao itd. Detaljnije

 

Zaštita ličnih podataka

U januaru 2012. godine, Evropska komisija je predložila sveobuhvatnu reformu propisa o zaštiti podataka u Evropskoj uniji. Završetak ove reforme je prioritet politike za 2015. Cilj ovog novog seta pravila je da građanima da kontrolu nad njihovim ličnim podacima, kao i da pojednostavi regulatorno okruženje za poslovanje. Reforma zaštite podataka je glavni generator za jedinstveno digitalno tržište koje je Komisija odredila kao prioritet. Reforma će omogućiti građanima Evrope i preduzećima da u potpunosti imaju koristi od digitalne ekonomije.

Detaljnije