Изузеци у правилима о заштити података

Директива о заштити података предвиђа изузећа или одступања од правила о заштити личних података у којој се ти подаци користе искључиво за новинарске сврхе или за уметнички или књижевни израз. Међутим, ови изузеци важе само ако је то неопходно да се помире право на приватност са правилима која регулишу слободу изражавања. Такве одредбе морају бити примењене у складу са законом и морају поштовати принцип пропорционалности у демократском друштву. Детаљније

 

Обавезе контролора података

Директива о заштити података захтева да се контролори података придржавају низа принципа када обрађују личне податке. Ови принципи не само да штите права оних чији се подаци прикупљају већ су и одраз добре пословне праксе која доприноси поузданој и ефикасној обради података.

Детаљније

 

Ко може да прикупља и обрађује личне податке?

Људи или тела који прикупљају и управљају личним подацима називају се “контролори података”. Они морају да поштују законе Европске уније приликом руковања подацима која су им поверена.

Појединци редовно дају личне податке, као што су њихова имена, фотографије, бројеви телефона, датум рођења и адресу, док се баве читавим низом свакодневних активности. Ови лични подаци могу да се прикупљају и обрађују за широк спектар легитимних сврха, као што су пословне трансакције, придруживање клубовима, конкурисање за посао итд. Детаљније

 

Заштита личних података

У јануару 2012. године, Европска комисија је предложила свеобухватну реформу прописа о заштити података у Европској унији. Завршетак ове реформе је приоритет политике за 2015. Циљ овог новог сета правила је да грађанима да контролу над њиховим личним подацима, као и да поједностави регулаторно окружење за пословање. Реформа заштите података је главни генератор за јединствено дигитално тржиште које је Комисија одредила као приоритет. Реформа ће омогућити грађанима Европе и предузећима да у потпуности имају користи од дигиталне економије.

Детаљније