10 основних начела заштите потрошача у ЕУ

Овај документ издала је Општа управа Европског повереништва за заштиту здравља и потрошача којим се руководи законодавстно Европске уније у заштити својих потрошача без обзира на то у којој од Европских земаља живе и раде.

Промоција права потрошача, благостање и добробит темељне су вредности у Европској унији. Стварна заштита потрошачких права зависи од тога колико су поједине државе у своје националне законе уградиле ова начела.

1. КУПИТЕ ШТА ЖЕЛИТЕ И ТАМО ГДЕ ЖЕЛИТЕ,

2. АКО ПРОИЗВОД НЕ РАДИ (не испуњава своју функцију) ВРАТИТЕ ГА НАЗАД,

3. ВИСОКИ СИГУРНОСНИ СТАНДАРДИ ЗА ХРАНУ И ДРУГУ РОБУ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ,

4. САЗНАЈТЕ ШТА ЈЕДЕТЕ (сазнајте и информишите се о оном што једете),

5. УГОВОРИ ТРЕБАЈУ БИТИ ПОШТЕНИ И ПРАВИЧНИ ЗА ПОТРОШАЧЕ,

6. ПОТРОШАЧ МОЖЕ ПОНЕКАД ПРОМЕНИТИ МИШЉЕЊЕ,

7. ПОТРОШАЧИМА ТРЕБА ОМОГУЋИТИ УПОРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА,

8. ПОТРОШАЧ НЕ СМЕ БИТИ ЗАВЕДЕН И ОБМАНУТ,

9. ЗАШТИЋЕНИ СТЕ ТОКОМ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА,

10.НАКНАДА У СКЛОПУ ПРЕКОГРАНИГНИХ ПОТРОШАЧКИХ СПОРОВА МОРА БИТИ   ЕФИКАСНА