Нов начин решавања жалби у онлајн куповини

Грађани ЕУ сада имају могућност да покрену вансудско решавање спора са интернет трговцем чијом услугом нису задовољни преко нове интернет платформе коју је покренула Европска комисија. Процењује се да сваки други становник ЕУ купује преко интернета, да је сваки трећи искусио неки проблем, док је само 9% њих свесно својих права у трговини преко интернета.

Интернет платформа за решавање спорова између купаца и трговаца преко Интернета покренута је 15. фебруара. Преко ње се могу решавати спорови за трговину преко Интернета унутар ЕУ, без обзира на то да ли су купац и трговац у истој земљи чланици.

Систем је бесплатан за коришћење, али то не значи да целокупна процедура поравнања не носи трошкове јер то зависи од тела или организације која се укључи у решавање спора.

Платформа је јединствена полазна основа за потрошаче и трговце који имају спор у погледу уговорних обавеза и њиховог испуњавања. Када потрошач или трговац уложе жалбу, што могу учинити на језику земље из које су, морају се у року од 30 дана сагласити о томе које ће тело бити надлежно за вансудско решавање њиховог спора. Решење се мора пронаћи у року од 90 дана од улагања жалбе. Уколико се то не догоди, подносилац жалбе добија обавештење о даљим могућностима за остваривање интереса.

Трговци са седиштем унутар ЕУ сада морају на интернет сајт да поставе и линк ка ЕУ платформи за решавање спорова. Ова обавеза је уведена да би се подигла свест јавности о овој могућности.

До сада су спорови могли да се реше преко Европских потрошачких центара у ЕУ. У претходних 10 година Европским потрошачким центрима широм ЕУ поднето је 50.000 жалби о електронској трговини, од чега је сваки десети прослеђен организацијама за алтернативно решавање спорова. Најчешћи разлози били су неиспоручивање робе, поништење уговора и дефектна роба или роба која не одговара поруџбини. То су разлози у 45% жалби.

Европски парламент је поводом покретања платформе указао да потрошачи у ЕУ нису довољно свесни својих права при куповини пеко интернета.

Према истраживањима Брисела, отприлике сваки други потрошач у ЕУ је куповао преко интернета. Прецизније, 44% унутар своје земље, а 15% је поручивао код трговаца из других чканица ЕУ. Притом се сваки трећи суочио са проблемима приликом ових куповина.

Само 9% потрошача био је свесно својих права, попут тога да не морају да плаћају или враћају производе које нису платили, да могу да добију бесплатну поправку или замену робе која није у реду, или да у року од 14 дана од пријема робе могу да одустану од куповине. Истраживање Комисије показало је и да сваки четврти потрошач који је наишао на проблем није поднео жалбу.

Процењује се да продаја фирми потрошачима преко интернета чини 2% бруто домаћег производа у ЕУ, од чега највећи део одлази на конкретну робу и услуге у реалном сету, док мањи део чине Интернет услуге и дигитални садржај.

 

Извор: EurActiv.rs